ხანმოკლე XX საუკუნე - 1949

• მსოფლიო ბალანსი
• კომუნიზმის პიკი
• 1984
• სამყაროს აბსურდულობა