გზა საავადმყოფოდან, სრულ გამოჯანმრთელებამდე 

თემის ავტორი: ნინო ჭანია.

ახალი დღე