მეთოდები ძუძუს კიბოს გენეტიკური ფაქტორების გამოსავლენად