„ფსიქოლოგის საათი“ თემა: თემა: თვითდახმარება #LIVE

▶ რას გულისხმობს თვითდახმარება?

▶ რა არის თვითდახმარებაში ხელის შემშლელი?

▶ როგორ განვახორციელოთ თვითდახმარება?

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად: ☎ 240 91 92; 240 92 92

ფსიქოლოგის საათი