ფსევდონიმის ფენომენი

სტუმარი: მაია ჯალიაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი. შოთა რუსთაველის სახ. ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ -თანამშრომელი. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დღის კოდი