#ფერმა კლიმატგონივრული მეთოდებით შექმნილი მრავალპროფილური მეურნეობა ყვარლის რაიონში

▶ ბიოორგანული და აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის როლი აგროსასურსათო სექტორის გაჯანსაღებაში

▶ რატომ დაიწყო მევენახემ ლოკოკინების მოშენება სოფელ ვარციხეში

 

ფერმა