#გაიგემეტი ბიოორგანული და აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის როლი აგროსასურსათო სექტორის გაჯანსაღებაში

▶კლიმატგონივრული მეთოდებით შექმნილი მრავალპროფილური მეურნეობა ყვარლის რაიონში

▶ რატომ დაიწყო მევენახემ ლოკოკინების მოშენება სოფელ ვარციხეში

ფერმა