#დღისკოდი ომი XXI საუკუნეში #LIVE
  • ომი, როგორც ზოგადსაკაცობრიო მოვლენა და მისი ფილოსოფია – სტუმარი: მარინა ჩიტაშვილი – ფსიქოლოგი
  • უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და ომი XXI საუკუნეში – პოეტის, შოთა იათაშვილის მოსაზრება – ავტორი: ანა აბაკელია
  • ომი, ისტორია და ისტორიული პარალელები – სტუმარი: ლაშა ხარაზი – ფილოსოფოსი
  • ომი და გლობალიზაციის ეპოქა – სტუმარი: ანდრო გოცირიძე – უსაფრთხოების სპეციალისტი

დღის კოდი