ტეგი: მარინა ჩიტაშვილი

#დღისკოდი კულტურა და კოდი
#დღისკოდი ნიღბის ანატომია
#დღისკოდი ნარცისი და ნარცისიზმი
როგორ ქმნიან ეპოქები მორალურ და ამორალურ დოგმებს; რესენტიმენტი, როგორც შემოქმედებითი ძალა; სტუმარი - რეზო კიკნაძე - მუსიკოსი
#დღისკოდი მორალში ჩაკარგული ამორალური დოგმები და თანამედროვე სამყარო სტუმარი - მარინა ჩიტაშვილი - ფსიქოლოგი
#დღისკოდი რესენტიმენტი და მორალი #LIVE
მუსიკა და მორალი - როგორ მოქმედებს მორალის კანონები - სტუმარი: რეზო კიკნაძე - მუსიკოსი
რა არის კულტურა? - მხატვრის და კერამიკოსის გია იაშვილის მოსაზრება, ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტი
კულტურა და მორალი - კულტურა, როგორც მორალური საზოგადოების შექმნის მცდელობა თუ მორალისტობა და კლიშეები? - სტუმარი: რუსუდან გლურჯიძე - რეჟისორი
საზოგადოება და მორალი და მორალი, როგორც დაუწერელი კანონების ერთობლიობა - სტუმარი: მარინე ჩიტაშვილი - ფსიქოლოგი
#დღისკოდი მორალი და მორალისტობა #LIVE
ომი და გლობალიზაციის ეპოქა - სტუმარი: ანდრო გოცირიძე - უსაფრთხოების სპეციალისტი
ომი, ისტორია და ისტორიული პარალელები - სტუმარი: ლაშა ხარაზი - ფილოსოფოსი
ომი, როგორც ზოგადსაკაცობრიო მოვლენა და მისი ფილოსოფია - სტუმარი: მარინა ჩიტაშვილი - ფსიქოლოგი
#დღისკოდი ომი XXI საუკუნეში #LIVE
ცინიზმი და კულტურა - ოთარ ეგაძე - რეჟისორი
ცინიზმის სახეები და გამოვლინების ფორმები - დავით გალაშვილი - ფილოსოფოსი
რა არის ცინიზმი და როგორია მისი აღქმა თანამედროვე სამყაროში - მარინა ჩიტაშვილი - ფსიქოლოგი
#დღისკოდი რა არის ცინიზმი / ცინიზმი და კულტურა #LIVE
ლიდერები დ ავტორიტეტები - სტუმარი: მარინა ჩიტაშვილი, ფსიქოლოგი