ომი, როგორც ზოგადსაკაცობრიო მოვლენა და მისი ფილოსოფია - სტუმარი: მარინა ჩიტაშვილი - ფსიქოლოგი

დღის კოდი