ომი, ისტორია და ისტორიული პარალელები - სტუმარი: ლაშა ხარაზი - ფილოსოფოსი

დღის კოდი