ცვლილებები „მეწარმეთა შესახებ“ კანონში და ბიზნესის პოზიცია

 

 

ბიზნესპარტნიორი