ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში მებო ნუცუბიძე ​- „ოცდახუთსა დეკემბერსა“

 საშობაო მუსიკალური ტრადიციები – მებო ნუცუბიძე #ახალდღეში

აკუსტიკა