ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში მაია ბარათაშვილი

ზაფხულის ღამის ჯაზ-ფესტივალი „არტოს ბაღში“