ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში „იალონი“ - „ია პატნეფი“

ნინო ნანეიშვილი, ანა ლოლაშვილი და ნუკი შიხაშვილი.

ტრადიციული მრავალხმოვანება

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი