ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში ანსამბლი „იალონი“ - „ალილო“ 

ქრისტეშობის მუსიკალური ტრადიცია საქართველოში