ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში ანსამბლი „გურჯაანი“ - „ზამთარი“

ანსამბლი „გურჯაანი“ სტუმრად #ახალდღეში 

ახალი დღე