ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში ანსამბლი „გურჯაანი“ - „ლალე“

ანსამბლი „გურჯაანი“ სტუმრად #ახალდღეში 

ახალი დღე