ცილით მდიდარი საკვები, რომლითაც რაციონი აუცილებლად უნდა გაამდიდროთ