ბიზნესის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

სტუმარი: გიორგი ვეკუა – საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მომსახურებისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი.

ბიზნესპარტნიორი