ბეჭდური თუ ციფრული წიგნი - გიორგი ბაქრაძე, ეკონომისტი

დღის კოდი