#აკუსტიკა ზურა მოსიავა - მონატრების ჩანამღერი

მუსიკა – ზურა მოსიავა

ტექსტი – ოთარ ჭილაძე

აკუსტიკა