#აკუსტიკა თბილისის ქალთა გუნდი - ანა ბანა

მუსიკა – გოგი ცაბაძე

ტექსტი – მორის ფოცხიშვილი

ხელმძღვანელი – ომარ ბურდული

არანჟირების ავტორი – დავით მალაზონია

აკუსტიკა