#აკუსტიკა Sandro Bibich & დათო ქავთარაძე - ოროველა

ხალხური 

არანჟირება – სანდრო (ბიბიჩ) კვაჭაძე

აკუსტიკა