მუსიკის 12 მოციქული - ხუთი ვალსი

სტუმრები: ჯონი თითირაშვილი, სანდრო კვაჭაძე, ლევან კემულარია, ირაკლი კორკოტაშვილი, გიგა ცინცაძე – მუსიკოსები

მუსიკის თორმეტი მოციქული