#აკუსტიკა Monkey Business - მისმინე

ვოკალი/კლავიში – გიორგი დათიაშვილი

კლავიში – ჯიმი ირემაძე

დრამი – დათა მუნჯიშვილი

ბას გიტარა – გიორგი ჭეხანი

გიტარა- აჩი შრედერი

მუსიკა – გიორგი დათიაშვილი

ტექსტი – ნათკა ივანიშვილი

აკუსტიკა