#აკუსტიკა დავით შანი & ჯგუფი „კანუდოსი“ - ისევ წვიმს

მუსიკა – ვაჟა აზარაშვილი

ტექსტი – მორის ფოცხიშვილი

აკუსტიკა