#აკუსტიკა ანსამბლი „იალონი“ - თუშური პოპური

ხალხური

ნიმუშები – „გაზაფხულია“, „მწყემსი ვარ“ ჩაწერილია ეპრო თორღვაიძისგან  სოფ. ქვემო ალვანში იალონის ექსპედიციისას.

„ნუ იტყვი“, „უნდა მოგწერო“ აღებულია საარქივო ჩანაწერებიდან.

აკუსტიკა

  

დატოვე კომენტარი