#აკუსტიკა ლელა ნაყეური - იის ბილიკი

მუსიკა – ხალხური / ლექსი – ანა კალანდაძე

აკუსტიკა