სამოყვარულო ფეხბურთის განვითარების ტენდენცია საქართველოში

სტუმარი: ბერდია ჯიბლაძე – სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი.

ახალი დღე