ახალი კორონავირუსი, შფოთვა, ხანდაზმულთა დეპრესია და დემენცია #LIVE

ვითარება აშშ-ში – რუსუდან მაჭარაშვილი, იელის უნივერსიტეტის რეზიდენტი – ჩართვა ამერიკიდან

მარინა ჯანელიძე, ნევროლოგი, თსსუ პროფესორი

პირადი ექიმი