ახალი კორონავირუსი, ალკოჰოლი, ეკრან- და ინტერნეტდამოკიდებულება #LIVE

დავით ვადაჭკორია, ნარკოლოგი, პროფესორი

სოფო ბახტაძე, ბავშვთა ნევროლოგი, თსსუ პროფესორი

პირადი ექიმი