ადრეული ქორწინების საზიანო პრაქტიკა

ადრეული ქორწინების საზიანო პრაქტიკა, არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები – ამ სახელწოდებით გაერო-ს მოსახლეობის ფონდმა ახალი კვლევა წარადგინა.

დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში ბავშვთა ასაკში ქორწინების საშუალო მაჩვენებელი 14%-ს აღწევს და ასეთი შემთხვევების გამოვლენა კვლავ პრობლემად რჩება. კვლევის მიხედვით, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ასევე სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინაციაა.

პრეზენტაციას საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველი და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაესწრნენ.