42°პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I ილუზია და რეალობა კაპიტალისტურ სისტემაში

რა არის კაპიტალიზმი და რაში მდგომარეობს მისი, როგორც სისტემისა და სოციალური წესრიგის არსი? რა ილუზიებს აწარმოებს კაპიტალიზმი და რაში იყენებს მათ? როგორია რეალობა კაპიტალისტურ სისტემაში და როგორია ამ რეალობის თავისებურება თუ სხვადასხვაობა? ბაქარ ბერეკაშვილი თავის რუბრიკაში ამჯერად კაპიტალიზმის სოციალურ კრიტიკას გვთავაზობს

42° პარალელი