42° პარალელი - თურქული "მშვიდობის წყარო"

რაში მდგომარეობს თურქეთის ინტერესები სირიაში დაწყებული ახალი სამხედრო კამპანიისას და როგორ ხდება მკაფიო ახალი თურქეთის ახალი, ნეოოსმალური საგარეო პოლიტიკა.

42° პარალელი