42° პარალელი - ბრექსიტის დრამა

ბრექსიტი გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. ეს ფაზა კი, მას შემდეგ დაიწყო რაც დაუნინგ სტრიტის ათ ნომერში კონსერვატორების ახალი ლიდერი, ბორის ჯონსონი აღმოჩნდა. უკვე რამდენიმეწლიანი ბრექსიტის ქაოისის შემდეგ, არც მისი დასკვნითი ნაწილია ცხადი და თანმიმდევრული, რასაც პრემიერი ჯონსონის ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯები ცხადყოფს. დღევანდელი მდგომარეობითაც მოვლენების განვითარების რამდენიმე ალტერნატივა არსებობს.

42° პარალელი