42° პარალელი - ტექნოლოგიების ჭარბი მოხმარება.

სანდრო ცაგარელი დასკვნით სერიაში სამომხმარებლო საზოგადოებაზე შემოგთავაზებთ ანალიზს თუ რატომ არის ტექნოლოგიების მოხმარება განხვავებული ქცევა ვიდრე კვების ან ტანისამოსის ფეტიშიზაცია. ახალი მოწყობილობები თუ პროგრამები ხშირად სასიკეთო მიზნით შექმნილი განსხვავებულ და არც თუ სასიკეთო გარემოს ქმნის

42° პარალელი