42° პარალელი - ჰელსინკის სირიული განზომილება / სუსტი მოლოდინების სამიტი / პატიმარი #466/64 / კოლონიალიზმი და დეკოლონიზაცია
  • ჰელსინკის სირიული განზომილება – ავტორი: შოთა თხელიძე
  • შეხვერა ჰელსინკიში: სუსტი მოლოდინების სამიტი – ავტორი: რეზი ქოიავა
  • პატიმარი #466/64 – ავტორი: მათე გაბიცინაშვილი
  • კოლონიალიზმი და დეკოლონიზაცია – საუბარი ბაქარ ბერეკაშვილთან

42° პარალელი