42° პარალელი - განვითარებადი ეკონომიკები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე / უნგრეთის პოზიციები ევროკავშირში
  • კორონავირუსის პანდემიამ ყველაზე და ყველაფერზე მოახდინა გავლენა. განვითარებული ეკონომიკებისგან განსხვავებით, რომელთაც თავიანთი ეკონომიკების დიდი მასშტაბით ფისკალური სტიმულირება მოახდინეს პირველივე კვარტალში, მსგავსი შესაძლებლობა განვითარებად ქვეყნებს არ გააჩნიათ. მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს მათი ეკონომიკების უფრო მეტი მოწყვლადობა სხვადასხვა ფაქტორების მიმართ. როგორია განვითარებადი ქვეყნების გამოწვევები გლობალური კრიზისის ფონზე?
  • ინტერვიუ უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრთან, პეტერ სიარტოსთან.

42° პარალელი