გაზის ბაზრის ლიბერალიზაცია იწყება

 

 

ბიზნესპარტნიორი