ტეგი: ომის თეორია

უსაფრთხოება, სტრატეგია, ეროვნული ინტერესები და ქვეყნის ომისათვის მზადება: ცნებათა გაგებისათვის
კლასიკური მანევრი - ნაწილი მეორე
კლასიკური მანევრი - პირველი ნაწილი
ომის ბუნებისა და სამხედრო ისტორიული ცოდნის შესახებ
ომის ცხრა პრინციპი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დოქტრინებში
დავით თევზაძე - სამხედრო სტრატეგიის ევროპული ტრადიცია ანტიკურობიდან კლაუზევიცამდე
დავით თევზაძე - მოსაზრებები საქართველოს უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის შესახებ
მეოთხე თაობის ომი და ტერორიზმი
ლიდელ ჰარტი სამხედრო სტრატეგიისა და დიდი სტრატეგიის შესახებ
დავით თევზაძე - სამხედრო ძალის გამოყენება და მისი შეზღუდვები
36 სტრატაგემა
დავით თევზაძე - კლაუზევიცის დიდი ომის თეორია და „დიდი ომის ჩიხი“