ტეგი: თამარ ქიტიაშვილი

#ბიზნესპარტნიორი დუალური განათლება და მისი შედეგები #LIVE
თამარ ქიტიაშვილი - წელს პროფესიული განათლების კოლეჯების ავტორიზაციის ახალი სტანდარტი დაინერგება
თამარ ქიტიაშვილი - საბაზისო განათლების მქონე მოზარდებისთვის ინტეგრირებული პროფესიული განათლების პროგრამები წელს მასშტაბურად დაინერგება
თამარ ქიტიაშვილი - პროფესიული განათლების მასწავლებლების განვითარების ახალი მოდელი წლის ბოლომდე დაინერგება, რაც პედაგოგთა ხელფასის ზრდას განაპირობებს
გამოწვევები პროფესიულ განათლებაში
ადამიანის განვითარების ინდექსში საქართველო 70-ე ადგილზეა
პროფესიული განათლების მასწავლებლის საათობრივი ანაზღაურება იზრდება
პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა მოსწავლეებისთვის
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიმართ, სოფლის მეურნეობის სექტორში მოთხოვნა იზრდება
#ბიზნესპარტნიორი აგროტურიზმის სექტორში შემავალი კომპანიები, შესაძლოა, გადასახადებისგან გათავისუფლდნენ
თამარ ქიტიაშვილი - სტუდენტები, რომლებმაც პროფესიული განათლება მიიღეს და დასაქმდნენ, ან საკუთარი საქმე წამოიწყეს, პროფესიული განათლების საუკეთესო ელჩები იქნებიან
თამარ ქიტიაშვილი - შეუძლებელია, პროფესიული განათლება შრომის ბაზრის მონაწილეობის გარეშე წარმატებით ფუნქციონირებდეს