ტეგი: ქართული ენა

პიკის საათი - ჰაიატე სოტომე - ქართული ენის მასწავლებელი იაპონიაში
თეა ახვლედიანი - 2030 წლისთვის ქართულ ენაზე წერა-კითხვა და საუბარი ეცოდინება არაქართულენოვანი სკოლის კურსდამთავრებულთა სრულ უმრავლესობას
პროექტი „ჩვენი ქართული ენა“ 
„ჩვენი ქართული ენა“  პროექტის გამარჯვებულების დაჯილდოება
ერთიანი ეროვნული გამოცდები
„ჩვენი ქართული ენა“
პროექტი „ჩვენი ქართული ენა“
პროექტი „ჩვენი ენა ქართული“ 
მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ქართულ ენას შეისწავლიან
14 აპრილი - ქართული ენის დღე
#სახლისკენ - ქართული ენის ფენომენი
#სახლისკენ - ქართული ენის მნიშვნელობა ბილინგვურ განათლებაში
ქართული ენის დღე საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის
1978 წლის 14 აპრილი - ქართული ენის დღე
14 აპრილი - საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი თარიღი
ქართული ენის დღე - მზექალა შანიძე #ახალდღეში
პიკის საათი - ქართული ენა ციფრულ ეპოქაში
პიკის საათი - ვისაუბროთ და ვწეროთ ქართულად! (XXI ნაწილი)
პიკის საათი - ვისაუბროთ და ვწეროთ ქართულად! (XIX ნაწილი)
პიკის საათი - ვისაუბროთ და ვწეროთ ქართულად! (XVII ნაწილი)