ტეგი: ცვანციკა

ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტრაპეცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - სამკუთხედის შუა ხაზი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კვადრატული განტოლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - განტოლების ამოხსნა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მაგალითები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ვიეტის თეორემა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ამოცანები (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - პარალელოგრამი (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მართკუთხედი პარალელოგრამი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გეომეტრიის საწყისი მცნებები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კვადრატული ფუნქცია (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კვადრატული ფუნქცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კვადრატული განტოლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კვადრატული ფუნქცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ზრდადი და კლებადი ფუნქცია