პროკურატურაში გასულ წელს სიძულვილის მოტივთან დაკავშირებული 272 საქმის შესწავლა მიმდინარეობდა
პროკურატურაში გასულ წელს სიძულვილის მოტივთან დაკავშირებული 272 საქმის შესწავლა მიმდინარეობდა

გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, გასულ წელს სიძულვილის მოტივის შესწავლა 272 სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში მიმდინარეობდა.

უწყება პარლამენტისთვის წარდგენილ წლიურ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ სიძულვილის მოტივის შესწავლა წარიმართა – სქესის/გენდერის ნიშანის მიმართულებით (120 საქმეში); რელიგიური ნიშნის (40 საქმეში); გენდერული იდენტობის (31 საქმეში); სექსუალური ორიენტაციის (33 საქმეში); შშმ პირების 16 საქმეში; ასევე სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის – 11 საქმეში; ეროვნული ნიშნის (ხუთ საქმეში); რასის ოთხ საქმეში; ეთნიკური ნიშანი – სამ საქმეში; პოლიტიკური შეხედულების ორ საქმეში; რელიგიის და გენდერის ერთ საქმეში.

უწყება აღნიშნავს, რომ 2019 წელს, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 183 პირის მიმართ, რომელთაგან ბრალდება წარედგინა 119 პირს გენდერის/სქესის ნიშნით; 19 პირს – სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით; 13 პირს – რელიგიის ნიშნით; 12 პირს – გენდერული იდენტობის ნიშნით; ოთხ პირს – რასის ნიშნით; სამ პირს – შშმ ნიშნით; ოთხ პირს – რასის და ეთნიკური ნიშნით; ოთხ პირს – ეროვნული ნიშნით; ერთ პირს – რელიგიის და გენდერის ნიშნით; ერთ პირს – სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნით; ერთ პირს – პოლიტიკური შეხედულების ნიშნით; ორ პირს – სხვა ნიშნით.

„2019 წელს რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით გამოძიება დაიწყო 41 საქმეზე, ხოლო სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 14 პირის მიმართ. რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით დაზარალებულად ცნეს 30 პირი: რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიშნით – 29 პირი (მათ შორის სამი იურიდიული პირი); რელიგიური და გენდერული შეუწყნარებლობის ნიშნით – ერთი პირი“, – აღნიშნულია ანგარიშში.

დატოვე კომენტარი