Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 19 404-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 19 404-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 19 404-ҩык рыдбалан, иҧсит 292-ҩык aпaциентцәa.

Инеизaкны, aтәылaҿы aри aчымзaрa ҿыркaaит  1 680 579-ҩык, 28 996-ҩык иҧсит.