Акоронавирус аштамм ҿыц амшала, Еврокомиссиа Аладатәи Африка арегион аҟынтә аҧыррақәа раанкылара иазкны аинициативала иқәгылоит
Акоронавирус аштамм ҿыц амшала, Еврокомиссиа Аладатәи Африка арегион аҟынтә аҧыррақәа раанкылара иазкны аинициативала иқәгылоит

Акоронавирус аштамм ҿыц амшала, Еврокомиссиа  Евроеидгыла аднагалоит Аладатәи Африка арегион аҟынтә аҧыррақәа раанкылара.

Ари атәы аалыцҳаит Еврокомиссиа ахада Урсула фон дер Лаиен.

Уаанӡа ишаарыцҳаз ала, британиатәи аҵарауаа Ботсвана акоронавирус аштамм ҿыц аадырҧшит.

 

Акомментари аҟаҵара