წლიური ანგარიში (2013 წ. მომზადებული სამეურვეო საბჭოს მიერ)
  • სამაუწყებლო პოლიტიკა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების სტრატეგია, 2011-2015
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები (დანართი#3)
  • საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულება
  • შემეცნებით-გასართობი და სპორტულ-გასართობი პროგრამები
  • მმართველობის ცვლილება და გამოწვევები
  • საკანონმდებლო ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
  • ბიუჯეტის შესრულება
  • მაუწყებლის თვითრეგულირების მექანიზმი
დატოვე კომენტარი