ტელეაუდიტორიის კვლევა (დეკემბერი, 2021)

კვლევა ჩატარდა კვლევითი კომპანია „სონარის“ მიერ.

კვლევის მეთოდი: რაოდენობრივი კვლევა სატელეფონო ინტერვიუს მეთოდით

საველე სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდი: 12/18/21-12/24/21

შერჩევის მეთოდი: სტრატიფიცირებული, სტრატებში მარტივი შემთხვევითი.
სტრატებს წარმოადგენს რეგიონი და დასახლების ტიპი.

დატოვე კომენტარი