სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის 2017 წლის დასკვნა

2016-2017 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლების ზოგადი შედარება

2017 წლის სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტი

რეზიუმე

დატოვე კომენტარი